Revizii centrale

Toti cei care detin o centrala termica, persoane fizice sau juridice, sunt obligati prin lege sa efectueze verificarea tehnica o data la doi ani. Operatiunea se realizează la solicitarea proprietarului si se efectueaza numai de către societati autorizate ISCIR (Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat).

Pentru a efectua Verificarea Tehnica Periodica (VTP)/ in Utilizare (VTU), se vor realiza urmatoarele operatiuni:

  • verificarea integritatii aparatului si a mentinerii conditiilor initiale de instalare;
  • activitati de verificare si curatare a centralei si a componentelor acesteia – ex. prezenţa ruginei datorită condensului acid sau a scurgerilor pe la îmbinările cu garnituri, sunetul pompei în funcţionare, sunetul vanei de gaz la cuplare etc.
  • verificarea electrovalvelor, filtrelor si schimbatoarelor de caldura;
  • verificarea functionarii corecte a dispozitivelor de control, reglare si siguranta – cum ar fi protecţia la supra temperatură, la lipsa de apă sau de gaz;
  • verificarea si reglarea instalatiei de ardere in scopul realizarii unei arderi complete si eficiente conform indicatiilor producatorului;
  • verificarea presiunii in rampa de gaz, la intrare in arzator, focar (cu ajutorul unui manometru) – in functie de valorile minime sau maxime admisibile, se vor face corectiile necesare;
  • analiza si verificarea emisiilor centralei cu analizorul de gaze in vederea incadrarii valorilor in limitele admise: noxele, monoxidul de carbon, temperatura gazelor, surplusul de oxigen, randamentul centralei, tirajul la cos;
  • verificarea tensiunii la priza de alimentare si existenta legaturii la pamant (cu ajutorul unui multimetru) – centrala termica trebuie alimentata de la o priza dedicata, nu se admit triplustechere, prelungitoare sau alte improvizatii.

Are drept scop:

Functionarea tuturor echipamentelor

in conditii de maxima siguranta – daca nu sunt montate şi întreţinute corect, centralele termice nu sunt sigure;

Opimizarea consumului de combustibil

un consum mult peste limita obişnuită face ca centrala sa devina practic ineficientă

Reautorizarea funcţionarii echipamentului.

revizie-centrala-iasi
service-centrale

Service Centrale Iasi

Nu uitati actele necesare la verificarea centralei termice: livretul aparatului – acesta evidentiaza verificarile tehnice periodice si descrie conditiile de exploatare pe toata durata de serviciu a centralei termice, de la prima punere in functiune si pana la scoaterea din uz a acesteia, factura de achizitie a centralei, certificatul de garantie, manualul de utilizare in limba romana,proiectul instalatiei de gaze naturale. Un alt factor important: asigurati-va ca detectorul de gaz este montat.

Programeaza revizia →

Operatiunile sunt executate de COMPANIA DE INSTALATII TERMICE ,firma autorizata ISCIR, pentru centrale termice murale, cazane termice pe combustibil solid sau gazos, arzatoare, pe raza judetului IASI.